Sera ya faragha

MASHARTI YA MATUMIZI
SERA YA FARAGHA

ZoomTanzania.com ni tovuti iliyoundwa, inayoendelezwa, iliyo-'hosted', kutangazwa na kudumishwa na EverythingDAR.com Ltd (Kwenye ukurasa huu inajulikana kama ZoomTanzania).

KUKUBALI MASHARTI

Matumizi ya ZoomTanzania.com tovuti ni chini ya Masharti ya matumizi (hapa itajulikana kama 'TOU') yaliyotajwa hapa chini. Kwa kukubali huduma zetu, unakubali kuzingatia TOU. Kama haukubaliani na TOU, tafadhali acha kutumia tovuti ya ZoomTanzania mara moja. Tuna haki, kwa hiari yetu pekee, ya kubadilisha, kurekebisha au vinginevyo kubadilisha hizi TOU wakati wowote. Mabadiliko yataanza kutumika mara moja tu baada ya kuwekwa kwenye ukurasa huu. Lazima kupitia masharti haya mara kwa mara ili kufahamu mabadiliko yoyote. Pia tunayo haki ya kurekebisha au kusitisha, kwa muda au kudumu tovuti, utendaji wowote wa tovuti, faida (ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuzuia au kuahirisha akaunti yako), sheria au masharti, yote bila taarifa, hata kama mabadiliko hayo yanaweza kuathiri namna unavyotumia tovuti.

HAKI MILIKI

Haki miliki © EverythingDAR.com Ltd 2009 Haki zote zimehifadhiwa. Hakuna sehemu ya tovuti hii inaweza kurudufiwa bila ya ridhaa ya EverythingDAR.com Ltd(ZoomTanzania). Matumizi na usambazaji wa yaliyomo kwenye tovuti kwa faida ya kiuchumi hairuhusiwi bila ya idhini ya mwandishi. Kusambaza kwa kurasa mojamoja kupitia vyombo vya habari kijamii inaruhusiwa.

TAARIFA ZILIZOMO ZOOMTANZANIA.COM

Wewe unaelewa kwamba matangazo, ujumbe, maandishi, picha, video, sauti, au vifaa vingine (Itajulikana kama 'taarifa') zilizowekwa kupitia au zinazohusishwa na ZoomTanzania tovuti, ni jukumu la mtu ambaye ameweka taarifa hiyo. Kama wewe utaweka taarifa, lazima uelewe kwamba wewe unawajibika kwa kila kitu taarifa uliyoweka, email au vinginevyo vipatikane kwenye tovuti ZoomTanzania. Aidha, taarifa inayopatikana kwa njia ya ZoomTanzania inaweza kuwa na viungo (link) kwenda kwenye tovuti nyingine, ambayo haihusiani na ZoomTanzania kabisa. ZoomTanzania haitoi uwakilishi au udhamini kama kwa usahihi, ukamilifu au ukweli wa habari zilizomo katika tovuti. Kama mtumiaji wa tovuti, unakubali kwamba lazima kutathmini, na kuwa tayari kupokea hatari yoyote inayohusiana na matumizi ya taarifa yoyote inayopatikana kwenye tovuti, kwamba unaweza kuwategemea, na kwamba chini ya hali yoyote ZoomTanzania hawahusiki kwa njia yoyote kwa taarifa yoyote au kwa hasara yoyote au uharibifu wa aina yoyote unaotokea kama matokeo ya matumizi ya taarifa yoyote iliyowekwa, yaliyopelekwa au vinginevyo kupatikana kupitia ZoomTanzania. ZoomTanzania itakuwa na haki kwa hiari yake pekee ya kukataa, kufuta taarifa yoyote juu ya tovuti, kwa kukiuka maandishi au maana ya TOU. Matangazo ya uongo, bei zisizo sahihi, uwakilishi wa uongo wa aina yoyote na tabia za namna hiyo hazikubaliki. Utapotambuliwa na wafanyakazi wa ZoomTanzania au ukiripotiwa na watumiaji wa tovuti, taarifa zote zitafutwa kutoka tovuti na akaunti yako itafungwa na kuzuiwa kuweka taarifa ya ziada katika siku zijazo.

MAADILI YA MTUMIAJI

Unakubali KUTOWEKA, tangazo, barua pepe, au taarifa nyingine yoyote:

 • ambayo ni kinyume cha sheria, hatari, vitisho, matusi, inabughudhi, kukashifu, inavamia faragha ya mwingine, au ni madhara kwa watoto kwa njia yoyote;
 • ambayo ni pornografia au inaonyesha binadamu wakihusiana katika vitendo vya ngono;
 • ambayo inanyanyasa, kuharibu, inatishia au ni chuki dhidi ya mtu mmoja au kundi la watu kwa misingi ya dini, jinsia, mwelekeo wa kijinsia, rangi, kabila, umri, au ulemavu;
 • inayokiuka sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na sheria za ajira;
 • ambayo inapotosha, na kukuonesha kama mtu au chombo kingine, ikiwa ni pamoja na kujifanya mfanyakazi wa ZoomTanzania, au inayopotosha au vinginevyo uhusiano wako na mtu au chombo;
 • ambayo ina taarifa au maelezo ya mtu mwingine bila ya idhini ya mtu mwenyewe;
 • ambayo ni uongo, udanganyifu, kupotosha, yenye hila, inayotoa taarifa zisizo kweli;
 • ambayo yanakiuka hataza, biashara, biashara ya siri, hati miliki au haki nyingine wamiliki wa chama chochote;
 • ambayo huna haki kisheria, kimkataba au kimaadili ya kufanya ipatikane;
 • ambayo hufanya au ina 'kiungo rufaa (link referral code),' 'Junk Email,' 'spam,' 'mlolongo barua,' 'upatu,' au tangazo la kibiashara lisilo na ukweli;
 • ambayo inatangaza huduma yoyote haramu au uuzaji wa vitu vyoyote ambavyo uuzaji wake ni marufuku kutokana na sheria yoyote husika;
 • ambayo ina virusi au programu nyingine yoyote ya kompyuta, mafile au mipango iliyoundwa kwa kupinga, kuharibu au kuzuia utendaji wa programu yoyote ya kompyuta au vifaa au vifaa vya mawasiliano ya simu;
 • ambayo inatumia barua pepe za huongo, au utambulisho wa kughushi au vitambulisho vya vinginevyo kijanja ili kujificha asili ya taarifa inayosambazwa kwa njia ya Huduma;

Zaidi ya hayo, unakubali kuto:

 • chapisha taarifa hiyo hiyo au huduma katika 'category' zaidi ya moja;
 • jaribio la kupata ruhusa isiyokuhusu ya mifumo ya kompyuta ZoomTanzania au kushiriki katika shughuli yoyote ambayo itarudisha nyuma, hupunguza ubora wa, huathiri utendaji wa ZoomTanzania; au
 • Matumizi ya aina yoyote ya kifaa au programu ya kompyuta ambayo itawezesha kuwasilisha taarifa juu ya tovuti bila ya kupata ridhaa ya ZoomTanzania.

MATANGAZO YA BURE VS. MATANGAZO YA KULIPIA

Matangazo mengi ya ZoomTanzania.com ni bure, isipokuwa 'featured listing'. Wakati malipo yanahitajika, mtumiaji atalazimika kukubali malipo kabla ya kujenga 'featured listing'. Baada ya kutengeneza 'featured listing', ankara ya kiasi sahihi itapelekwa kwenye barua pepe ya mteja. Malipo yoyote yatakayofanyika hayatarudishwa iwapo taarifa zitaondolewa kutoka kwenye tovuti kwa kukiuka TOU, au iwapo mwenye akaunti ataondoa 'featured listing' kabla ya tarehe ya kumalizika muda wake

MIPAKA KATIKA HUDUMA

Unakubali kwamba ZoomTanzania inaweza kuweka mipaka juu ya matumizi ya tovuti, ikiwa ni pamoja idadi ya siku ambayo taarifa itabakia kwenye tovuti, idadi na ukubwa wa matangazo au taarifa nyingine ambayo inaweza kuwekwa au kuhifadhiwa na tovuti, kasi ambayo wanaweza kupata tovuti. Unakubali kwamba ZoomTanzania haina wajibu au dhima kwa kufutwa au kushindwa kuhifadhi taarifa yoyote kwenye tovuti. Unakubali kwamba ZoomTanzania ina haki wakati wowote kurekebisha au kusitishwa huduma zake (au sehemu yake yoyote) na au bila taarifa, na kwamba ZoomTanzania hawahusiki na wewe au kwa chama chochote cha tatu kwa ajili ya muundo wowote, kusimamishwa huduma zinazotolewa na tovuti. Huduma zinazotolewa na tovuti inaweza ikawa haipo kwa muda mara kwa mara kwa ajili ya matengenezo au sababu nyingine ambayo ZoomTanzania hatalazimika kuwajibishwa.

KUSITISHA HUDUMA

Unakubali kwamba ZoomTanzania, kwa hiari yake pekee, ina haki ya kufuta au kusitisha akaunti yako, au vinginevyo kusitisha huduma yako au matumizi ya tovuti (au sehemu yake yoyote), mara moja na bila taarifa, na kuondoa na kufuta na taarifa yoyote ndani ya huduma, kwa sababu yoyote, ikiwa ZoomTanzania inaamini kuwa umetenda kinyume na misingi ya TOU. Zaidi ya hayo, unakubali kwamba ZoomTanzania hawahusiki na wewe au mtu yoyote wa tatu kwa ajili ya kuondoa taarifa yako kwenye tovuti. Zaidi ya hayo, wewe unakubaliana kuacha kutumia tovuti baada ya kusitishwa kwa akaunti yako.

KANUSHO LA DHAMANA

Unakubali kwamba matumizi ya tovuti ZoomTanzania ni kwa hiari yako mwenyewe. matangazo na taarifa kwenye tovuti hutolewa kama yalivyo, bila dhamana ya aina yoyote. Dhamana zote, ikiwa ni pamoja na, dhamana ya uuzaji, afya kwa kusudi fulani, na yasiyo ya ukiukwaji wa haki za wamiliki ni wazi zinakanwa kwa kiwango kikamilifu kinachoruhusiwa na sheria. Kwa kiwango kikamilifu kinachoruhusiwa na sheria, ZoomTanzania inakanusha dhamana yoyote kwa ajili ya usalama, kuegemea, wakati mwafaka, usahihi, na utendaji wa tovuti ZoomTanzania. ZoomTanzania inakanusha dhamana yoyote kwa ajili ya huduma nyingine au bidhaa iliyopokelewa kwa njia au kutangazwa kwenye tovuti ya ZoomTanzania, Au kupatikana kwa njia viungo vyoyote kwenye tovuti ya ZoomTanzania. Kwa kiwango kikamilifu inaruhusiwa na sheria, ZoomTanzania inakanusha dhamana yoyote kwa virusi au madhara mengine katika uhusiano na tovuti ZoomTanzania.

MIPAKA YA UWAJIBIKAJI

Katika hali yoyote ZoomTanzania hawahusiki kwa uharibifu wa moja kwa moja, madhara au kupigiwa mfano (hata kama ZoomTanzania ilishirikishwa juu ya uwezekano wa uharibifu huo), kutokana na kipengele chochote cha matumizi yako ya tovuti au huduma, ikiwa ni uharibifu kutokea kutokana na matumizi au matumizi mabaya ya tovuti, kutokana na kukosa uwezo wa kutumia tovuti au huduma, au usumbufu, kusimamishwa, muundo, mabadiliko, au kusitisha tovuti. ZoomTanzania pia haitahusika na uharibifu kwa sababu ya huduma nyingine au bidhaa uliyopokea kwa njia au kutangazwa kwenye tovuti au viungo yoyote kwenye tovuti, kama vile kwa sababu ya taarifa yoyote au ushauri alipokea kwa njia au kutangazwa katika uhusiano na tovuti au viungo yoyote kwenye tovuti. Mipaka hii ipo kwa kiwango kinachoruhusiwa na sheria.

UNAKUBALI KUWAJIBIKA

Unakubali kuwa ZoomTanzania, maofisa wake, matawi, washirika, wakurugenzi, maafisa, mawakala, watoa huduma, wauzaji na wafanyakazi, hawahusiki kwenye madai yoyote, ikiwa ni pamoja na ada ya wakili na gharama za mahakama, zilizotokana na au unaojitokeza taarifa zilizopatikana kwa njia ya tovuti, matumizi yako ya Huduma zetu, ukiukaji yako ya TOU, uvunjaji yako ya yoyote ya uwakilishi na udhamini humu, au ukiukaji yako ya haki yoyote ya mwingine ..

HABARI ZA JUMLA

Masharti ya Matumizi yanajumuisha makubaliano yote kati ya wewe na ZoomTanzania na kutawala matumizi yako ya tovuti. Na huyaondoa, kufuta mikataba / mipango yote ya kabla kati ya wewe na ZoomTanzania. Masharti ya matumizi na uhusiano kati ya wewe na ZoomTanzania utaongozwa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uko tayari kukubaliana na mamlaka ya kipekee ya Mahakama Kuu (Kitengo cha Biashara) ukitoea mzozo wowote kutokana na Masharti haya ya Matumizi.

UKIUKWAJI WA MASHARTI

Watumiaji wa tovuti wanahimizwa kuripoti ukiukwaji wa haya Masharti kwa kubonyeza 'Ripoti ya dhuluma au sio sahihi Content' kiungo inapatikana kwenye orodha ya kurasa zote za tangazo au kwa kuwasiliana na sisi katika namba za simu au barua pepe kiungo hapo chini. ZoomTanzania ya kushindwa kutenda kwa uvunjaji wa masharti unaofanywa na wewe au wengine haiondoi haki yetu ya kutenda kutokana na ukiukwaji baadae.

SERA YA FARAGHA YA ZOOMTANZANIA.COM

ZoomTanzania ina nia ya kulinda siri watumiaji wake. Hatutoi, kuuza, kugawa au kutoa taarifa kuhusu ziara yako binafsi kwenye tovuti au taarifa binafsi ambazo unaweza kutoa kama vile jina, anwani, barua pepe yako au namba ya simu, kwa mtu yeyote nje ZoomTanzania.com kwa sababu yoyote ile ISIPOKUWA wakati kwa mujibu wa sheria, au kwa ruhusa ya mtumiaji. Kwa ajili ya kulinda taarifa binafsi iliyowasilishwa kwetu, sisi tunahakikisha kwamba viwango vyetu ni kikamilifu sambamba na mbinu bora zinavyokubalika kwenye sekta. Taarifa zote kwenye tovuti zinahifadhiwa kwenye server salama huko Arlington VA, USA. Hata hivyo pia tunakiri kwamba hakuna njia ya mawasiliano juu ya mtandao, au mbinu ya umeme kuhifadhi ambayo ni salama kabisa.

Jiunge na jarida letu

Tunachagua tunavyovipenda na tunakutumia bidhaa moto moto kila wiki!!